Základní škola Jana Noháče

Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2024 - 2025

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

040

056

075

092

041

057

076

093

042

058

078

094

043

059

079

095

044

060

080

 

045

061

081

 

046

062

082

 

047

065

083

 

048

066

084

 

049

067

085

 

050

068

086

 

051

070

087

 

052

071

088

 

053

072

090

 

054

074

091

 

 

jsou přijati od školního roku 2024/2025 k základnímu vzdělávání

v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti účastníka řízení, kterou podal dne 4. 4. 2024 prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na vstupních dveřích a webových stránkách školy. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jana Noháče, Školní 16, Břeclav 3 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Břeclav dne 10. 4. 2024                                        Mgr. Marcela Minaříková       

ředitelka školy

 

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby nám co nejdříve oznámili úmysl nastoupit v jiné škole. Děkujeme za spolupráci.

  • Základní škola Jana Noháče,
    Břeclav, Školní 16,
    příspěvková organizace

  • Školní 16, 690 03 Břeclav
  • IČO: 60680539
  • Číslo účtu: 6338651/0100
  • zřizovatel: město Břeclav
  • datová schránka: 9PBMDVG

Mgr. Marcela Minaříková

Ředitelka školy

+420 515 518 460
+420 777 104 959
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Soudková

Asistentka školy

+420 515 518 461
+420 774 410 495
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.