Základní škola Jana Noháče

Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1. třídy

pro školní rok 2024 - 2025 v Základní škole Jana Noháče

proběhne ve čtvrtek 04. 04. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu:

 • se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 nebo jim byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2023.
 • se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem.
 • přinesete:
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • žádost o odklad, pokud bude zákonný zástupce žádat
  • U cizinců jsou to dokumenty o trvalém/přechodném pobytu na území České republiky, pas dítěte, pas zákonného zástupce..

Před zápisem je nutná elektronická registrace v našem elektronickém systému Edupage - viz odkaz níže (bude spuštěna od 25. 3. 2024). Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí žáka.

Po vyplnění elektronické přihlášky si budete moct rezervovat na stejném odkazu termín zápisu.  Prosíme, abyste se dostavili k zápisu 5 minut před zvolenou rezervací. Pokud se rozhodnete navštívit všechna pohádková stanoviště a poznat tak naši školu, počítejte s časovou dotací 1 hodiny. 

prihlaska

Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost dítě k zápisu zaregistrovat, nebo nemohou vytisknout žádost o přijetí, rádi pomůžeme ve škole. Domluvte si schůzku telefonicky na čísle 774 410 495 neo 777 104 959.

Při elektronické registraci bude zákonným zástupcům přiděleno registrační číslo dítěte. Rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání na naší škole nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.zsjananohace.cz a u vstupu do školy. Nepřijatým žákům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 25. 4. 2024. 

Odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce podat, i když bude žádat o odklad povinné školní docházky. O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu. Žádost se podává ředitelce základní školy písemně.

Zákonný zástupce žádající o odklad školní docházky musí přinést:

 • doporučení z příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí příští rok opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Dokumenty:

Žádost o přijetí ke vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke stravování

Chystáme se do 1. třídy

Desatero pro rodiče

 

 

 • Základní škola Jana Noháče,
  Břeclav, Školní 16,
  příspěvková organizace

 • Školní 16, 690 03 Břeclav
 • IČO: 60680539
 • Číslo účtu: 6338651/0100
 • zřizovatel: město Břeclav
 • datová schránka: 9PBMDVG

Mgr. Marcela Minaříková

Ředitelka školy

+420 515 518 460
+420 777 104 959
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Soudková

Asistentka školy

+420 515 518 461
+420 774 410 495
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.